تحقیقات بازاریابی

مراحل تحقیقات بازاریابی

تعریف تحقیقات بازاریابی

تعاریف متفاوتی برای تحقیقات بازاریابی عنوان شده است. بطور مثال:

انجمن تحقیقات بازاریابی اروپا چنین تعریفی را ارائه می دهد: تعیین، جمع‌آوری، تحلیل و تخمین هدفمند و نظام‌مندِ اطلاعات، برای بهبودِ تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تشخیص فرصتها و حل مسائل بازاریابی.

انجمن تحقیقات بازاریابی آمریکا: تحقیقات بازاریابی وسیله ای است که عمومی مردم ، مصرف کننده، مشتریان را به وسیله ابزار اطلاعات به کسب و کار متصل می کند.

تحقیقات بازاریابی

کاربرد تحقیقات بازاریابی

شاید در نگاه آکادمیک و علمی بتوان برای تحقیقات بازار کاربردهای فراوانی بیان کرد ولی آنچه که می توان به زبان ساده در مورد کاربرد تحقیقات بازاریابی بیان کرد اینست که ما بوسیله تحقیقات بازاریابی فرصت‌های موجود و بالقوه در بازار را پیدا کنیم و با اطلاع از وضعیت بازار، با اطمینان بیشتری کسب و کار خود را مدیریت می کنیم و به این طریق می توانیم استراتژی هایی را مورد استفاده قرار دهیم تا محصول ما در برابر محصول رقبا یا در برابر محصولات مشابه، در موضع ضعف یا تحت تأثیر قرار نگیرد و بازار به طور کامل، کالای ما را قبول کند.

 از این روست که مدیران کسب و کارها به منظور بدست آوردن اطلاعات دقیقتری از مشتریان یا رقبای خود و یا بررسی وضعیت بازار اقدام به اجرای طرح های تحقیقات بازاریابی در شکل های متنوع آن می کنند.

مراحل تحقیقات بازاریابی

حال که  به عنوان یک مدیر کسب و کار چه در مرحله پیش از شروع و چه در مراحل بعدی تصمیم به انجام یک تحقیقات بازار کرده اید باید مراحل زیر را اجرا نمایید:

 • تحقیقات ابتدایی در مورد موضوع مورد تحقیق
 • تهیه طرح تحقیق
 • تنظیم برنامه اجرایی و نحوه انجام تحقیقات
 • جمع‌آوری اطلاعات
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • تهیه گزارش تحقیقات

 در مرحله اول، باید برای دستیابی به شناختی کلی از موضوع یک تحقیق مختصر و اولیه انجام می دهیم. این مرحله اهمیت بسیاری دارد ، چرا که ، مسئله اصلی بازاریابی، شناسایی شده و بطور واضح تعریف می‌شود.

اگر موضوع تحقیق بطور دقیق و روشن تعریف نشود، ممکن است مسیر اشتباهی در جریان پژوهش پیش گرفته شود و نه تنها به اطلاعات مورد نظر دست نمی یابیم  و هزینه های اضافی برای سازمان ایجاد کرده ایم .

معمولاً این مرحله را با انجام مصاحبه های کیفی با مدیران، متخصصان و کارشناسانی که در مورد محصول، خدمات و یاموضوع مورد نظر اشراف علمی و تجربی دارند، جلو می برد.

 پس از این مرحله باید طرح تحقیق تهیه شود. این مرحله همان مرحله تهیه پروپوزال نیز گفته می شود . در این طرح تحقیق باید دلایلی که باعث شده که تصمیم به اجرای این طرح گرفته شود و همچنین هدف هایی که با انجام این تحقیق  می خواهیم به آنها دست یابیم و به نوعی دغدغه مدیران سازمان محسوب می شود،  و روش رسیدن به این اهداف را ذکر نماییم.

 در مرحله سومِ تحقیقات بازاریابی،  برنامه اجراییِ تحقیق آماده می‌شود. در این مرحله باید  چارچوب علمی و عملیاتی تحقیق مشخص شود. مدلهای تحلیلی را بررسی می‌کنیم و سئوالها و فرضیه های تحقیق مشخص می‌شود. در این مرحله  همچنین شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات میدانی مشخص می شود و برنامه های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آماده می‌شود.

مرحله بعدی ، جمع آوری اطلاعات است.  اطلاعات مورد نیاز را می توان به روش های مختلفی می توان به دست آورد که انتخاب هر کدام از این روش ها نیز یکی از مهمترین قسمت های تحقیقات بازار می باشد.

بررسی اطلاعات موجود در کتابخانه ها، نشریه ها، بروشورها و اینترنت شروع  کار می باشد . مصاحبه های کیفی و همچنین پرسشگری های حضوری و تلفنی و یا بازدیدهای ملموس و ناملموس و… همه روش های دیگری است که می توان از آنها برای جمع آوری اطلاعات بهره برد. انتخاب هرکدام از این روش ها به موضوع تحقیق ، جامعه مورد هدف، میزان سکرت بودن طرح و اطلاعات جمع آوری شده و… بستگی دارد

در آخر نیز باید اطلاعات بدست آمده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. همیشه باید شرایط محیطی (شاخصه های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و… )را در جریان یک تحقیقات بازاریابی مورد نظر قرار داد.

هیچ گاه نمی توان یک تحقیق بازاریابی را که در یک کشور اروپایی مورد اجرا قرار می گیرد را مو به مو در یک کشور اسیایی اجرا کرد و انتظار داشته باشیم که اطلاعات دقیق و درستی به دست بیاوریم.

در جریان تجزیه و تحلیل اطلاعات باید تغییرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد همچنین باید روند گذشته و آینده بازار، فرصت‌ها و تهدیدها، تعداد رقبا، موضع و جایگاه رقبا و آمیخته بازاریابی نیز مورد نظر قرار گیرد.

پیشنهاد میکنم مقاله مراحل کامل تحقیقات بازار  از مقالات سایت افزا را حتما مطالعه نمایید.

می توان از نتایج تحقیقات بازاریابی در قسمت های زیر استفاده کرد:

 • تعیین استراتژی های بازاریابی
 • تعیین مزیت های رقابتی
 • پیش بینی رفتار مصرف کنند گان محصول و یا خدمات ما
 • پیش بینی اندازه و رشد بازار
 • تعیین میزان وفاداری و رضایت مصرف کنندگان
 • تعیین نقاط قوت و ضعف محصول ما و رقبا
 • شناسایی ایرادات بسته بندی فعلی محصولات
 • تعیین بسته بندیِ مطلوب و بابِ میل مشتریان
 • دریافتِ نظرِ مصرف کنندگان در مورد کیفیت محصولات و ارتقای کیفیت آنها

پیشنهاد میکنیم مقاله تحقیقات بازار را جدی بگیریم از مقالات سایت را حتما مطالعه نمایید.