اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال Digital Economy

اقتصاد دیجیتال موضوع تقریبا نو و جدیدی است که در بسیاری از جوامع  با پیشرفت فناوری اطلاعات در حال شکل گیری و تکامل است. اقتصاد دیجیتال که اقتصاد اینترنتی و یا اقتصاد نوین هم اطلاق می شود. اقتصادی که بر مبنای فناوری های اینترنتی یا دیجیتال و شبکه های دیجیتالی و دیگر فناوری های اطلاعاتی قرار دارد.

اقتصاد دیجیتال چیست-اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال را می توان چنین تعریف کرد:

« فعالیت های مرتبط با اقتصاد و فعالیت های اجتماعی که از طریق بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات (موبایل ، اینترنت و شبکه های اینترنت ) امکانپذیر می باشد».

در اقتصاد دیجیتال همه زیرساخت های ارتباطی و شبکه سازی دیجیتالی باعث می شود بستری را برای سازمان‌ها و افراد جامعه محیا می کند.

با مجهز کردن به اهداف تعامل با یکدیگر،ارتباط برقرار کردن ، تعامل همکاری و  جستجو کردن اطلاعات شبکه سازی دیجیتالی و زیرساخت های ارتباطی بستری جهانی فراهم می آورد که در آن افراد و سازمانها با تجهیز به راهبردها به تعامل با یکدیگر، برقراری ارتباط، همکاری و جستجوی اطلاعات می پردازند. این بستر مواردی را شامل می شود.

اقتصاد دیجیتال به صورت کاملاً اساسی ، روش تولید و بازاریابی محصولات و خدمات هر کسب و کار را تغییر داده است و موجب بهبود  همه کسب وکار ها را می شود.گویا  نمونه های  جدیدتری از کسب وکار را در حیطه های گوناگون به ثمر آورده است. “باخت” و “هیکز” مفهومی برای فهمیدن بهتر اقتصاد دیجیتال ارائه داده اند، اما به طور کلی مفهوم گسترده ای برا ی اقتصاد دیجیتال وجود ندارد.

اقتصاد دیجیتال حوزه بیشتری از بحث دیجیتال را دارد و معمولا بیشتر فعالیت های اقتصادی بسیار فعال را در سطح دیجیتالی گسترش میدهد. این حوزه شامل  خدمات دیجیتال، اقتصاد پلتفرمی و بخشی از اقتصاد اشتراکی و اقتصاد “گیگی” است. اقتصاد دیجیتال مقابل اقتصاد سنتی قرار دارد و به طور قابل توجهی با اقتصاد فیزیکی یا آفلاین مخلوط شده و این تعریف واضح از اقتصاد دیجیتال را سخت تر می کند.

تمام فعالیت های اقتصادی بر مبنای فناوری دیجتالی  را اقتصاد دیجیتالی شده می نامند و در حوزه وسیع تر از اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته می شود. این گستره وسیع شامل موارد زیر است:

کسب وکارهای الکترونیک ، همه معاملات کسب وکار مبتنی بر ICT و زیرمجموعه های آن

تجارت الکترونیک (معاملات مبتنی بر ICT)

 تصمیم گیری الگوریتمی در کسب وکار (که در مجموع اقتصاد الگوریتمی نامیده می شود)

فعالیت های انجام شده بر اساس اقتصاد اشتراکی و اقتصاد گیگی نقاط اشتراک زیادی دارند و هر دو بخش اقتصاد دیجیتال را پوشش می دهند و حد و مرز دقیقی نمی توان برا یتفکیک این دو نوع اقتصاد را مشخص کرد.

تفاوت‌های اقتصاد دیجیتال و اقتصاد سنتی

اقتصاد سنتی به هر روش سنتی که به درآمدزایی و پول منجر بشود اطلاق می شود و بر اساس فناوری اطلاعات و ارتباطات نبوده و  عرضه و تقاضای کالا بر اساس درآمدزایی سنتی بوده است.

اقتصاد دیجیتال با استفاده از ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث کاهش بسیار زیاد هزینه های عرضه و تبلیغات کالا می شود.

با پیدایش اقتصاد دیجیتال، اقتصاد سنتی با شکست  همراه شد ولی این شکست موجب پیدایش راه های جدید و نوآورانه برای خرید و فروش شد؛ به عنوان مثال امروزه فروشگاه های آنلاین به سرعت در حال جایگزینی با فروشگاه های سنتی است.

ظهور محصولات و خدمات جدید با خود نیازهای جدیدی را به همراه داشت که پیش از این وجود نداشت؛ مانند ارسال موقعیت منطقه ای خود ( GPS) برای خدمات اضطراری جاده ای یا سیستم کنترل خودکار در ماشین ها.

اقتصاد دیجیتال با ابزارهای قدرتمند جدید ، باعث  پیشرفت ، موفقیت کسب و کار و آینده ای موفق را برای جوامع به وجود می آورد. همچنین اقتصاد دیجیتال موجب پیدایش کسب و کار های جدید را با توجه به با توجه به ویژگی های خود،امکان دسترسی به بازارها و کسب وکارهای جدید را فراهم آورده و سودها  بهبودیافته و رقابت را در تمامی قسمت های اقتصادی چندین برابر افزایش می دهد.

اقتصاد دیجیتال یک بازار جهانی اطلاق میگردد که در آن پردازش ها و خدمات برای هر سازمان یا فردی به منظور انجام فرایندهای الکترونیک و از طریق سامانه های اینترنتی قابل دسترس باشد.

اقتصاد دیجیتال امکان دسترسی به خدمات اجتماعی، بهداشت و آموزش را افزایش می دهد و فرصت ارتقای رفاه اقتصادی واجتماعی جوامع را فراهم می آورد.با توجه به مزیت های اقتصاد دیجیتال و اهمیت آن در خلق ارزش و ایجاد ثروت، دولت ها هم به منظور بهره گیری از پتانسیل های آن و همینطور در امان ماندن از تبعات عدم توجه به موقع به آن، توجه ویژه ای به این مقوله داشته و همواره سعی در توسعه فعالیت ها در این زمینه دارند.

افراد و گروه های جامعه با بهره مندی از اقتصاد دیجیتال  و خدمات ارائه شده اینترنتی، سطح زندگی خود را ارتقا داده و از زندگی در این دنیای اقتصادی و اجتماعی لذت میبرند.

البته نباید فراموش کرد که از یک سمت گسترش اقتصاد دیجیتالی در حوزه های کسب و کار و فراگیرشدن آن در فضای اینترنتی و از سوی دیگر کاهش اقتصاد دیجیتال در حوزه های سنتی کسب وکار و خلق حوزه های جدید رابطه ای مستقیم با یکدیگر دارند و هر کدام، موجب ارتقای طرف مقابل در بازه های مختلف زمانی شده اند.

بیشتر بخوانید :سواد دیجیتال

عوامل پیشرفت اقتصاد دیجیتال

رباتیک

رباتهای صنعتی که در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند، اما در سال های اخیر رباتیک با تغییرات بسیاری همراه بوده است و نسبت به دهه های قبل گسترده تر،کاملتر و سریعتر شده و شامل قابلیت های بیشتری شده است.

حضور روبات های پیشرفته در مشاغل و کسب و کارها، سرعت انجام فرایندها و فعالیت ها را افزایش داده و به موازات آن  تولید را افزایش می دهد. فناوری روبات پیشرفته، در کنارتمام ویژگی های مثبتی که دارد، با چالش هایی از جمله توانایی و مهارت نیروی کار و جایگزینی نیروی کار همراه است که باید به آن توجه کرد.

بیشتر بخوانید:تحول دیجیتال یا دیجیتالی شدن چیست؟

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی با تقلید از رفتارهوشمند انسان موجب توانایی ماشین ها (دستگاه ها)می شود. این توانایی شامل: پردازش اطلاعات، سنجش، استدلال، یادگیری، تصمیم گیری یا توانایی تغییر دراشیا می باشد.

با استفاده از نرم افزار هوش مصنوعی، روبات ها با استفاده از نرم افزار هوش مصنوعی، می توانند بهتر و مستقل تر از اپراتورهای انسانی رفتار کنند. در حال حاضر، هوش مصنوعی معمولا وظایف نسبتاً خاص و محدود دارد و به دور از نوع هوش عمومی است که انسان دارد.

امروزه در جهان اهمیت هوش مصنوعی گسترش یافته و در بسیاری از صنایع ، کسب و کارها و مشاغل ،محصولات و خدمات قرار داده شده است، این  خدمات  از پیش بینی های ترافیک و ترجمه آنلاین و…  به منظور پشتیبانی از دستاوردهای اهداف توسعه پایدار وجود دارد.

به عنوان مثال IBM درحال استفاده از راه حل های هوش مصنوعی در انجام فعالیت های خود بوده است.

بیشتر بخوانید:۷ زیر شاخه اصلی در دیجیتال مارکتینگ

اینترنت اشیا

اینترنت اشیا، به اتصال و ارتباط اشیا و دستگاه هابا یکدیگر مرتبط است، این ارتباط  فراتر از  ارتباط انسان ها و سازمان ها بوده است. امروزه سنسورها در روبات ها و تجهیزات تولیدی قرار دارند و علاوه برآن در تجهیزات پوشیدنی اپراتورها، خودروهای صنایع، ساختمان ها، خطوط لوله و لوازم خانگی با هزینه بسیار کمترقرار داده می شوند.

انتقال بیسیم (وایرلس) به دستگاه ها این امکان را می دهد تا از راه دشور به سیستم های بزرگتری متصل شوند.دستگاه های اینترنت اشیا مدام در حال ارسال اطلاعات هستند .

مقالات افزا

ایده های افزا، بهبود کسب و کار شما